Gozdarski pripomočki za profesionalno uporabo

Gozdarski pripomočki za profesionalno uporabo

Gozdarstvo je v Sloveniji zaradi obilice gozdov zelo razširjeno. K temu je pripomogla tudi bogata tradicija, saj smo pri nas že od nekdaj sloveli kot izvozniki surovega lesa. Še posebej se je gozdarstvo uveljavilo po izgradnji prvih železnic, ki so omogočile prevoz velikih količin hlodovine na daljše razdalje povsod po Evropi. Tehnologija pa se je v vsem tem času seveda bistveno spremenila in izboljšala, tako da se danes za spravilo istih količin lesa potrebuje bistveno manj delovne sile, tako pa se pomembno zmanjša tudi možnost nesreč in poškodb.

Ključni gozdarski pripomoček, brez katerega se ne da storiti nič, je tako postala motorna žaga. Razvoj motornih žag je pomenil pravo revolucijo, ker sečnja in kleščenje dreves s pomočjo motorne žage potekata bistveno hitreje, kot včasih. Za vlečenje hlodovine iz gozdnih predelov na dostopne ceste se uporabljajo specializirani traktorji z vitlom, ki omogoča vleko hlodov tudi na daljše razdalje. Daljinsko upravljanje vitle in traktorja, ki je danes že skoraj standardno, omogoča še večjo varnost gozdarjev na terenu. Jeklena verigaza privez hlodov je narejena pod določenimi standardi, tako da je združljiva z vsemi vitelskimi priključki. Zato je veriga eden od ključnih povezovalnih pripomočkov za gozdarje.

Pri prevozu spravljene hlodovine do končnega kupca se uporabljajo velike gozdarske prikolice s hidravlično roko, ki omogoča udobno nakladanje lesa iz zavetja traktorske kabine. Za privez hlodovine in njeno učvrstitev pa se ne uporablja več gozdarska veriga, ampak je bistveno bolj primeren povezovalni trak. Zategovalni mehanizem, ki ga praviloma vsebuje vsak povezovalni trak, omogoča enostavno zategovanje skladovnice hlodovine, ki bi se drugače lahko premikala med vožnjo in s tem ogrozila udeležence v prometu. Zlasti za daljše prevoze s tovornjaki je povezovalni trak na več mestih nujno čim bolje zategniti, da se možnost premikanja tovora spravi na kar se da nizko stopnjo.